Bacteria este un microorganism unicelular, din clasa schizomycetes, făcând parte, împreună cu algele albastre, din grupa protistelor inferioare...

Bacteriile se diferențiază d virusuri prin existența structurii celulare, prezența simultană a DNA și RNA și prin multiplicarea prin fisiune binară, iar de eucariote prin lipsa mizozei, a membranei nucleare și a membranelor limitate ale celorlalte structuri interne.